Spelling Master

W grudniu 2021 roku odbyła się trzecia edycja konkursu języka angielskiego Spelling Master. Konkurs wymagał doskonałej znajomości pisowni wyrazów w języku angielskim, jak i również poprawnego zapisywania ich ze słuchu.

Wyzwania zostały podzielone na dwie tury: klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.

Laureaci wykazali się ogromną wiedzą ortograficzną i nie tylko.

Z klas IV-VI najlepsza okazała się Weronika Stec z klasy 6c.

Z klas VII-VIII najlepsza była Nadia Szczerbińska z klasy 7b.

Niedawno odbyło się rozdanie nagród.

Życzymy dalszego zaangażowania i sukcesów!

Previous Post
Next Post