Rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Wybieram zdrowie”

W ostatnich dniach kwietnia rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Wybieram zdrowie” organizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dębicy.

Konkurs organizowany był w ramach kampanii Światowego Dnia Zdrowia oraz obecnej sytuacji epidemiologicznej.

 Celami konkursu było: 

– propagowanie wśród dzieci/uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

– kształtowanie nawyków zdrowego stylu życia, odżywiania i dbania o aktywność fizyczną,  

– pogłębianie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych, sposobów ochrony zdrowia i konieczności dbania o własne zdrowie, 

– propagowanie bezpiecznych zachowań podczas trwania epidemii COVID-19 

Konkurs skierowany był do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu dębickiego. 

Z naszej szkoły Komisja Konkursowa wyłoniła jednego laureata.

Nagrodę i pamiątkowy dyplom otrzymała Oliwia Hadała uczennica kl. III a

Pozostałym uczestnikom konkursu Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Dębicy serdecznie dziękuje za udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy.

Previous Post
Next Post