Innowacja pedagogiczna na lekcjach języka angielskiego

„Reading is the best way to learn”

Innowacja pedagogiczna na lekcjach języka angielskiego

W bieżącym roku szkolnym od września do maja uczniowie klasy 8e uczestniczyli w innowacji pedagogicznej z języka angielskiego prowadzonej przez panią Barbarę Madejowską.

Zajęcia innowacyjne miały na celu szerzenie idei czytania książek w j.angielskim, rozwijanie kompetencji językowych dzieci i zainteresowań poprzez kontakt z żywym językiem. Uczniowie bardzo chętnie czytali wybrane lektury, a przy ich prezentacji wykazywali się  kreatywnością i umiejętnością twórczego myślenia.

W ten innowacyjny sposób ćwiczyli również strategie egzaminacyjne.

Previous Post
Next Post