Z kulturą mi do twarzy

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła wzięła udział w międzynarodowym projekcie „Z kulturą mi do twarzy”, którego celem było wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury.

Projekt składał się z czterech modułów:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ 
(z 18 proponowanych zadań należy spełnić 8)

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE (z 12 proponowanych zadań należy spełnić 6)

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ (z 14 proponowanych zadań należy spełnić 6)

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA (z 14 proponowanych zadań należy spełnić 6)

Patronat nad tym projektem objął m.in Minister Edukacji Narodowej. Koordynatorem projektu w naszej szkole była p. Anna Zielińska-Kloc. Zadania zrealizowane zostały przez dwie klasy pierwsze p. Teresy Szeligi oraz p. Agnieszki Wróblewskiej,

Previous Post
Next Post