Żywa lekcja historii w DK  Mors

16 marca uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konferencji ” Ostatni żołnierze Polski podziemnej”.

Spotkanie rozpoczęła prelekcja pana Macieja Rędziniaka ,OBEN IPN w Rzeszowie, dotycząca żołnierzy wyklętych oraz działalności podziemia niepodległościowego 1944-1963.

Drugim gościem był pan Franciszek Batory, brat zamordowanego majora Józefa Batorego ps.”Argus”. Laureat nagrody honorowej „Świadek historii” mówił o tragicznych wydarzeniach  z 1 marca 1951 roku, podczas których stracił brata. Młodzież z przejęciem wysłuchała tragicznych wspomnień mówcy.

Na zakończenie konferencji pan wiceburmistrz Maciej Małozięć podziękował uczestnikom za uwagę.

Previous Post
Next Post