Zaproszenie do udziału w Recytatorskim Konkursie Logopedycznym

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

zapraszają przedszkolaków

do udziału

w VI Recytatorskim Konkursie Logopedycznym

„Łamańce językowe”

Konkurs przebiega pod hasłem „Czyżyki” i ma charakter on-line

Forma konkursu: recytacja wiersza

Wiersz ma zawierać trudne do wymówienia słowa, według zasady – im trudniejszy wiersz – tym lepszy

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności recytatorskich;
  • zainteresowanie uczniów poezją dla dzieci;
  • prezentacja umiejętności językowych;
  • rozwijanie świadomości artykulacyjnej;
  • utrwalenie artykulacji głosek trudnych brzmieniowo;
  • motywowanie do ćwiczeń logopedycznych;
  • rozbudzanie wrażliwości i uwagi słuchowej;
  • wzbogacenie słownictwa;
  • zachęcanie do występów przed szerszą publicznością;
  • nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze;
  • podniesienie samooceny

Ogłoszenie wyników w dniu: 15.03.2022

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y

Previous Post
Next Post