Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

Rekrutacja do klas I

Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi

w Dębicy na rok szkolny 2022/2023

POTWIERDZENIE WOLI

PRZYJĘCIA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W DĘBICY

DOTYCZY KANDYDATÓW DO KLASY I
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzice/opiekunowie prawni zapisując dziecko do klasy pierwszej wypełniają

Zgłoszenie (dotyczy dzieci  z obwodu)

Wniosek (dotyczy dzieci spoza obwodu) – dokumenty do pobrania poniżej

DOKUMENTY PRZYJMOWANE BĘDĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 7.00 DO 15.00.

Z uwagi na aktualnie panującą sytuację informujemy, że dla Państwa wygody i bezpieczeństwa Zgłoszenia i Wnioski rekrutacyjne można  również przesyłać do szkoły drogą mailową: sekretariat@spi11debica.com

ZAŁĄCZNIKI:

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

Previous Post
Next Post