Matematyka w sztuce

Kolejnym wykładem w ramach projektu „Policzalne piękno” był wykład pana Dariusza Grabowskiego na temat zastosowania matematyki w sztuce.

Wpływ matematyki na sztukę możemy zaobserwować w architekturze, malarstwie czy rzeźbiarstwie. Obrazy i rzeźby często są inspirowane regułami matematycznymi, pod którymi kryje się estetyka, urok i uporządkowanie struktur. Dla niektórych matematyków i artystów nie istnieje wyraźna granica między matematyką, a sztuką. Używając liczb tworzą wzory i formułują problemy, a odpowiedzi na pytania starają się ukazać poprzez tworzenie w drewnie, metalu, plastiku, a nawet programach komputerowych.

Jedną z zasad, którą wykorzystują artyści, jest zasada złotego podziału. Złoty podział opisuje podział odcinka na dwie części w taki sposób, by stosunek długości dłuższej części do krótszej był równy stosunkowi całego odcinka do dłuższej jego części. Jednym z pierwszych, którzy zidentyfikowali złoty podział, był rzymski architekt Witruwiusz. Proporcję można wykorzystać do tworzenia sekwencji, powtarzanych w nieskończoność w ramach podsekcji tej samej pracy. W malarstwie istnieje złoty prostokąt, złota spirala, złoty trójkąt i złota elipsa. Razem te elementy precyzyjnie określają, gdzie musi znajdować się każda część obrazu, aby całość była harmonijna i przyjemna dla oka.

Previous Post
Next Post