Konkurs „Policzalne piękno” dla uczniów klas 7 i 8

Zapraszamy wszystkich uczniów klas 7 i 8 do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej pokazane powiazanie matematyki ze sztuką, muzyką, literaturą czy przyrodą.
Można to zrobić w formie pracy plastycznej np. plakatu lub w formie referatu, prozy literackiej, poezji lub prezentacji multimedialnej. Na wszystkich uczestników konkursu czekają upominki, a na zwycięzców atrakcyjne nagrody.
Prace plastyczne, wydrukowane lub napisane odręcznie referaty oraz prace literackie należy dostarczyć do nauczycieli matematyki, natomiast prace multimedialne przesłać na adres beatastrozikspi11debica.com. Na wszystkie prace konkursowe czekamy do 15 grudnia. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz podsumowanie projektu odbędzie się we wtorek 21 grudnia. Zachęcamy uczniów, zwłaszcza tych, którzy nie mieli możliwości uczestniczenia w wykładach dotyczących ciągu Fibonacciego oraz występowania matematyki w otaczającym nas świecie, do zapoznania z licznymi filmami, prezentacjami, tekstami, które są dostępne w Internecie. Linki do proponowanych filmów:

Previous Post
Next Post