Akcja „Szkoła pamięta”

Uczniowie klas  II, III oraz  VIII pod kierunkiem wychowawców i nauczyciela historii udali się na cmentarz wojskowy w Dębicy.

Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia związane z naszym miastem oraz regionem. Odwiedziliśmy groby bohaterów, żołnierzy walczących za wolność kraju, włączając się tym samym w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. W akcji wzięło udział 200 uczniów oraz 8 nauczycieli.

Uczniowie nie tylko uprzątnęli nagrobki, zapalili znicze, ale przede wszystkim zapoznali się z historią poległych.
Spacerowaliśmy po alejkach, rozmawialiśmy o bliskich, którzy odeszli, przyglądaliśmy się tablicom nagrobnym, zastanawialiśmy, jak należy zachowywać się w tym miejscu. Zwieńczeniem akcji był bardzo ciekawy wykład wygłoszony przez pana burmistrza Macieja Małozięcia pasjonata oraz znawcę tematyki historii regionalnej naszego miasta.

Została również przygotowana gazetka ścienna poświęcona bohaterom 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.

Previous Post
Next Post