Pasowanie na uczniów

Pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu.  Tradycyjnie jak co roku w październiku w klasach pierwszych miało miejsce uroczyste Ślubowanie i Pasowanie uczniów klas I.

Z powodu panującej pandemii uroczystość odbyła się bez obecności rodziców. Wszyscy pierwszoklasiści z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Zaprezentowali wiedzę i umiejętności, którą zdobyli w pierwszym miesiącu nauki szkolnej.

Najważniejszą częścią uroczystości było ślubowanie. Pierwszaki ślubowały być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu dokonano aktu pasowania na ucznia. Podczas ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Dębicy.    

Ten dzień z pewnością na długo zostanie w pamięci wszystkich pierwszoklasistów. Życzymy im samych sukcesów w nauce i jak najlepszych ocen w szkole.                          

Link  dla  Klasy  I  a:

https://spi11debica-my.sharepoint.com/:v:/p/beatapisarczyk/EY4n7mzXGvdDlOSoU263DegBfxr14YiCkV83AURFDuMLRw?e=11j1Ev

Link dla Klasy  I  b:

https://spi11debica-my.sharepoint.com/:v:/p/beatapisarczyk/EZP6q3nPY5RAqgjof3WlFogBOz_LPYcOy1WAwKPLK9YCWQ?e=2ZmYvk

Link dla Klasy  I c:

https://spi11debica-my.sharepoint.com/:v:/p/beatapisarczyk/ERRaWzSBrphLmzTV1Ra-TpwBat4opUct_PV3v7n3N9TP9Q?e=6TyerO

Życzymy przyjemnego oglądania!

Previous Post
Next Post