Dołączyliśmy do Klubu Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna łącząca placówki, które chcą propagować wśród uczniów ideę niesienia pomocy potrzebującym dzieciom na całym świecie. Szkoły, które działają w Klubie, biorą udział w akcjach edukacyjnych oraz promują i realizują postulaty zawarte w Konwencji o prawach dziecka.

 Tuż obok sali nr 1 powstał „Kącik UNICEF”. Zaglądajcie tam regularnie, aby nie tylko nie przegapić planowanych wydarzeń, ale także aby poszerzać swoją wiedzę o interesujące fakty.

Previous Post
Next Post