Z ekologią na Ty

Nasza szkoła w roku  2021/2022 bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Z ekologią na Ty” . Projekt jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego  oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022  – wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.  Projekt objęty jest patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele projektu:

  • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
  • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
  • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest Anna Zielińska-Kloc.

Previous Post
Next Post