Uczyli się tolerancji i akceptacji

Uczniowie naszej szkoły z niepełnosprawnością spotykają się na co dzień. Wiedzą, że w szkole integracyjnej dzieci niepełnosprawne uczą się z dziećmi zdrowymi.

Uczniowie kl. 3c próbowali poczuć, jak to jest nie widzieć, nie słyszeć, postrzegać otaczający świat inaczej. Poprzez zabawy i działania w grupie mieli możliwość sprawdzenia swoich zmysłów, a następnie próbowali odpowiedzieć na pytania: w czym mogą one pomagać osobom niepełnosprawnym, jakie trudności niesie ich brak? Tego typu zajęcia uwrażliwiają młodego człowieka i przyczyniają się do budowania postawy tolerancji i akceptacji.

Previous Post
Next Post