„Policzalne piękno – matematyka w literaturze, muzyce, przyrodzie i sztuce”

Wykładem „Ciąg Fibonacciego” wygłoszonym przez panią Katarzynę Hebdę rozpoczęliśmy cykl spotkań w ramach projektu finansowanego przez Fundację mBanku pod tytułem „Policzalne piękno – matematyka w literaturze, muzyce, przyrodzie i sztuce”.

Chętni uczniowie klas siódmych i ósmych naszej szkoły dowiedzieli się, że twórcą tego ciągu jest  Leonardo Fibonacci – włoski matematyk, żyjący na przełomie XII i XIII wieku. Podał on wzór określający kolejne wyrazy ciągu matematycznego. Pierwsze dwa wyrazy to 0 i 1 (czasami to dwie jedynki), natomiast kolejny wyraz jest sumą dwóch poprzednich. Liczby ciągu Fibonacciego posiadają cały szereg zdumiewających własności.

Do najważniejszych własności liczb Fibonacciego można zaliczyć:

Złoty podział odcinka stworzony po raz pierwszy przez Euklidesa

Złoty podział prostokąta

Spiralę logarytmiczną

Elipsę logarytmiczną

Celem projektu jest odpowiedź na często zadawane uczniowskie pytanie „po co mi ta matematyka?” oraz pokazanie, że trudno tworzyć bez matematyki- muzykę, dzieła sztuki, że można ją znaleźć w literaturze, w przyrodzie, pokazanie uczniom, czym są liczby Fibonacciego i gdzie można je odnaleźć, zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania matematyki w różnych dziedzinach życia.

Uczniowie włączają się w projekt poprzez robienie zdjęć, nagrywanie filmów ze spotkań, przygotowanie prezentacji na temat historii matematyki.

Previous Post
Next Post