77 rocznica bitwy na Kałużówce

Piątego września 25 uczniów z klas ósmych naszej szkoły pod opieką pani dyrektor Alicji Prus oraz nauczycieli historii p. Anny Zielińskiej – Kloc i p. Macieja Deszcza, uczestniczyło w obchodach rocznicy bitwy na Kałużówce.

Obchody 77. rocznicy miały religijno-patriotyczny charakter. Rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Gumniskach.  Następnie odbyła się krótka część oficjalna, a zaraz po niej występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, która wykonała najpiękniejsze utwory powstańcze, legionowe i partyzanckie.

 W części oficjalnej wiceburmistrz Maciej Małozięć przedstawił zebranym rys historyczny dębickiego Obwodu AK w akcji ,,Burza”. Następnie pan Józef Pluta z Dębicy odebrał z rąk posła Jana Warzechy i Piotra Chęćka – starosty dębickiego Medal „Pro Patria”, nadany przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym uczniom, którzy wzięli udział w tej niezwykle podniosłej  uroczystości. Jesteśmy z Was  dumni i dziękujemy za patriotyczną postawę.

Previous Post
Next Post
welcome image