Bezpieczne Wakacje

W czwartek, 24. 06.2021.r Policjant z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii  w ramach akcji „ Bezpieczne Wakacje” spotkał się z uczniami  naszej szkoły. Spotkania miały charakter prewencyjno-edukacyjny, uczniowie klas I- III mieli okazję porozmawiać   o zbliżających się wakacjach i bezpiecznym spędzaniu wolnego czasu. Dzieci otrzymały również wskazówki, jak radzić sobie w sytuacji zagrożenia oraz jak należy się zachować dzwoniąc na numer alarmowy.

Starsi uczniowie naszej szkoły mieli natomiast okazję wysłuchać prelekcji ” Odpowiedzialność prawna nieletnich- czyny zabronione prawem” . Prowadzący zapoznał młodzież z zagadnieniami dotyczącymi  zjawiska demoralizacji, pojęciami ,,osoby nieletniej”, czynu karalnego i czynu zabronionego, środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych prawem oraz działań interwencyjnych podejmowanych wobec nich. Podał również przykłady osób nieletnich, które dopuściły się różnego rodzaju czynów zabronionych i wobec których sąd podjął  odpowiednie środki prawne.

Każdy uczeń rozpoczął wakacje wzbogacony w niezwykle cenną i przydatną wiedzę.

Previous Post
Next Post