Równe Traktowanie w szkołach podstawowych

W bieżącym roku szkolnym nauczycie i uczniowie naszej szkoły brali udział w badaniu „ Równe Traktowanie w szkołach podstawowych” w ramach projektu prowadzonego na zlecenie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzięki udzielonemu przez nas wsparciu w przeprowadzeniu ww. badania, możliwe będzie sformułowanie wniosków i rekomendacji, które przyczynią się do zapewnienia zasady równego traktowania w polskich szkołach.

Previous Post
Next Post