Pasowanie na Ucznia

W pierwszym tygodniu marca w klasach: Ia, Ib, Ic odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Odświętnie ubrane pierwszaki w swoich salach zaprezentowały się najpierw w części oficjalnej,      w której wykazały się znajomością hymnu i symboli narodowych, a następnie    w krótkim programie artystycznym. Po tym zostały pasowane na uczniów. Otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Dzień pasowania był w każdej klasie wyjątkowy m. in. dlatego, że długo na niego wszyscy czekaliśmy. Po uroczystości w każdej z klas pierwszych odbyła się sesja zdjęciowa. Piękne zdjęcia z pewnością będą miłą pamiątką dla uczniów i rodziców.  Wszystkim żakom przyjętym do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 11 oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy.

Previous Post
Next Post