Rekrutacja do klasy 1

1 marca 2021roku rusza rekrutacja on-line do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w aplikacji Nabor VULCAN

Rejestracja kandydatów do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2021 r. o godzinie 8.00  i trwać będzie do 26 marca 2021 r. do godziny 15.00.  

Internetowy adres rejestracji to:  www.debica.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do szkoły obwodowej  

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy I szkoły obwodowej powinni w dniach 1.03.2021 r. – 26.03.2021 r.  zarejestrować dziecko w aplikacji Nabor VULCAN i złożyć w sekretariacie placówki papierową wersję zgłoszenia wydrukowaną z systemu. Kandydat zamieszkujący w obwodzie szkoły jest przyjmowany z urzędu.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy I spoza obwodu szkoły powinni w dniach 1.03.2021r. – 26.03.2021r.  zarejestrować dziecko w aplikacji Nabor VULCAN i złożyć w sekretariacie placówki wskazanej jako pierwszego wyboru papierową wersję wniosku wydrukowanego z systemu. Kandydat będzie przyjęty do wybranej szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Previous Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status