Rekrutacja do klasy 1

1 marca 2021roku rusza rekrutacja on-line do klasy 1 szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w aplikacji Nabor VULCAN

Rejestracja kandydatów do klas pierwszych rozpocznie się 1 marca 2021 r. o godzinie 8.00  i trwać będzie do 26 marca 2021 r. do godziny 15.00.  

Internetowy adres rejestracji to:  www.debica.podstawowe.vnabor.pl

Rekrutacja do szkoły obwodowej  

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy I szkoły obwodowej powinni w dniach 1.03.2021 r. – 26.03.2021 r.  zarejestrować dziecko w aplikacji Nabor VULCAN i złożyć w sekretariacie placówki papierową wersję zgłoszenia wydrukowaną z systemu. Kandydat zamieszkujący w obwodzie szkoły jest przyjmowany z urzędu.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy I spoza obwodu szkoły powinni w dniach 1.03.2021r. – 26.03.2021r.  zarejestrować dziecko w aplikacji Nabor VULCAN i złożyć w sekretariacie placówki wskazanej jako pierwszego wyboru papierową wersję wniosku wydrukowanego z systemu. Kandydat będzie przyjęty do wybranej szkoły w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Previous Post
Next Post