Ukryte dziedzictwo

Uczniowie klas 4 A oraz 4 E wzięli udział w projekcie edukacyjnym UKRYTE DZIEDZICTWO. To ogólnopolska kampania historyczna, poruszająca temat polskiego dziedzictwa narodowego, ukrytego w ziemi i pracy archeologów.

Projekt edukacyjny „Ukryte dziedzictwo. Co kryje polska ziemia?”, realizowany w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, skierowany jest do szkół, instytucji i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży. Przygotowane dla nauczycieli materiały do realizacji zajęć mają kształtować wśród młodych odbiorców świadomość obywatelską oraz właściwy model postawy w zakresie ochrony i zachowania polskiego dziedzictwa archeologicznego. W szkolnym systemie nauczania o archeologii wspomina się jedynie w kontekście najwcześniejszych dziejów człowieka. Brakuje zagadnień promujących dokonania polskiej archeologii i jej wkładu w budowę lokalnego i narodowego dziedzictwa, a także rozwoju nowoczesnego patriotyzmu. Dostępne dla nauczyciela materiały edukacyjne do przeprowadzenia lekcji, krok po kroku pokazały dzieciom świat ukryty pod ziemią. Uczniowie mogli na jeden dzień stać się archeologami dzięki dostępnym materiałom, poszerzając swoją wiedzę w tym zakresie.

Previous Post
Next Post