By powstał dom trzeba wiele troski

„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zainicjowało kampanię społeczną pod nazwą „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Głównym celem kampanii, realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest uwrażliwienie społeczeństwa i zwiększenie jego świadomości na zjawisko przemocy w rodzinie. Intencją pomysłodawców jest także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych tym zjawiskiem.
Jednym z elementów kampanii, przygotowanym przez Agencję Reklamową RADNA Sp. z o.o. są (zamieszczone w poniższych linkach) animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

https://kuratorium.krakow.pl/ogolnopolska-kampania-spoleczna-pod-haslem-by-powstal-dom-trzeba-wiele-troski-nie-pozwol-mu-sie-rozsypac/

Poprzedni wpis
Następny wpis
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status