By powstał dom trzeba wiele troski

„By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zainicjowało kampanię społeczną pod nazwą „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Głównym celem kampanii, realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest uwrażliwienie społeczeństwa i zwiększenie jego świadomości na zjawisko przemocy w rodzinie. Intencją pomysłodawców jest także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych tym zjawiskiem.
Jednym z elementów kampanii, przygotowanym przez Agencję Reklamową RADNA Sp. z o.o. są (zamieszczone w poniższych linkach) animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii.

https://kuratorium.krakow.pl/ogolnopolska-kampania-spoleczna-pod-haslem-by-powstal-dom-trzeba-wiele-troski-nie-pozwol-mu-sie-rozsypac/

Previous Post
Next Post