Zdalna nauka

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: w dniach 9.11.2020 r. – 29.11.2020 r. szkoła pracuje w trybie zdalnym.

W związku z powyższym:

– od poniedziałku 9.11.2020r. uczniowie klas I – III  rozpoczynają zdalną naukę, zaś uczniowie klas IV – VIII kontynuują pracę w trybie zdalnym,

– tryb pracy zdalnej obowiązuje do dnia 29.11.2020 r.

Previous Post
Next Post