Postcards From Europe!

Z okazji Europejskiego Dnia Języków, którego celem jest zachęcenie do uczenia się języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej, przystąpiliśmy do międzynarodowego  wydarzenia eTwinning – „Postcards From Europe”. Zadaniem uczestników było wysłanie pocztówki  w wirtualnej przestrzeni i umieszczenie jej na tablicy online: PADLET. Kartki pocztowe zawierały życzenia w języku angielskim i języku urzędowym danego kraju. Do projektu przyłączyło się ponad 200 uczestników z całej Europy. Efektem współpracy jest poprojektowy film, w którym uczniowie ze szkoły w Sainte Clotilde (Francja) prezentują otrzymane kartki.

Efekty wydarzenia można zobaczyć kopiując poniższe linki do przeglądarki.

https://padlet.com/classecm222/x2u4qxatbg4k41ho
Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status