Postcards From Europe!

Z okazji Europejskiego Dnia Języków, którego celem jest zachęcenie do uczenia się języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej, przystąpiliśmy do międzynarodowego  wydarzenia eTwinning – „Postcards From Europe”. Zadaniem uczestników było wysłanie pocztówki  w wirtualnej przestrzeni i umieszczenie jej na tablicy online: PADLET. Kartki pocztowe zawierały życzenia w języku angielskim i języku urzędowym danego kraju. Do projektu przyłączyło się ponad 200 uczestników z całej Europy. Efektem współpracy jest poprojektowy film, w którym uczniowie ze szkoły w Sainte Clotilde (Francja) prezentują otrzymane kartki.

Efekty wydarzenia można zobaczyć kopiując poniższe linki do przeglądarki.

https://padlet.com/classecm222/x2u4qxatbg4k41ho
Previous Post
Next Post