SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Szkolne Koło wolontariatu

ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2020/2021

Wolontariat – czas stracony czy bezcenny?

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły – nauczycieli, uczniów i rodziców – na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Poprzez zaangażowanie wspiera ciekawe inicjatywy młodzieży, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, umożliwia pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.

Szkolne Koło Wolontariatu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy powstało w październiku 2018 roku z inicjatywy p. E. Strzałki, B. Strózik, E. Gierłach. W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane będą spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie i warsztaty dla wolontariuszy. Planujemy udział w wielu akcjach, charytatywnych i kulturalnych. Wolontariusze naszego Koła zaangażowani będą również do pomocy przy różnych imprezach szkolnych m.in. obchodach Światowego Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych czy Dnia Otwartego.

Od września 2020 roku członkami SKW mogą zostać uczniowie klas VII – VIII. Opiekę nad nimi sprawować będą p. Elżbieta Gierłach, p. Katarzyna Skrzyniarz i p. Barbara Szojda

Wszystkie bieżące informacje umieszczane będą na gazetce szkolnej, stronie internetowej szkoły ( w razie przejścia placówki na zdalne nauczanie) oraz na grupie fb – Szkolny wolontariat helpiki – zaznaczam że grupa jest prywatna, dostęp maja tylko zaakceptowani członkowie SKW

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS VII i VIII

ZAPISY  DO  30  WRZEŚNIA  PRZYJMUJĄ:

  1. KATARZYNA SKRZYNIARZ (s.3a)

i p. ELŻBIETA GIERŁACH (s.7a)

Zapraszamy!

Previous Post
Next Post