Dołączyliśmy do europejskiej społeczności eTwinning!

eTwinning to społeczność szkolna współpracująca za sobą za pośrednictwem mediów elektronicznych. W programie wykorzystywana jest  technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK), dzięki której możliwa jest wymiana doświadczeń, realizacja projektów edukacyjnych w projektach krajowych i międzynarodowych. eTwinning w Polsce powołane zostało przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej, działa w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Korzyści z udziału w projektach eTwinning:

– współpraca krajowa i międzynarodowa szkół i przedszkoli,

– realizacja przez Internet projektów edukacyjnych o dowolnej tematyce,

– zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu,

– nowoczesna edukacja,

– wzrost motywacji i zaangażowania uczniów w działania edukacyjne,

– atrakcyjny sposób realizowania podstawy programowej,

Więcej informacji na stronie: https://etwinning.pl/

Projekty realizowane w naszej szkole:

Projekt „Moja mała ojczyzna” ma na celu pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez poznanie historii naszego miasta,  zabytków, charakterystycznych miejsc i specyfiki swojego regionu.

Podczas zajęć rozwijano umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK).

Korzystaliśmy z różnych stron internetowych, aplikacji, programów, m.in. PowerPoint, GoogleMaps, Paint, www.qr-online.pl, StoryBird. Współpracowaliśmy z nauczycielami i uczniami ze szkół w Mielcu, Trzebownisku, Lubzinie.

Efekty udziału w projekcie:

– wzbogacenie wiedzy o Dębicy i regionie,

– umiejętność korzystania z map, odczytywania istotnych informacji,

– umiejętność  poszukiwania informacji w różnych źródłach,

– wzrost zaangażowania uczniów w zdobywanie wiedzy,

– poznanie nowych aplikacji i programów komputerowych,

– efektywne współdziałanie w zespole,

– komunikacja pomiędzy uczestnikami z różnych miast

Previous Post
Next Post