Dołączyliśmy do europejskiej społeczności eTwinning!

eTwinning to społeczność szkolna współpracująca za sobą za pośrednictwem mediów elektronicznych. W programie wykorzystywana jest  technologia informacyjno-komunikacyjna (TIK), dzięki której możliwa jest wymiana doświadczeń, realizacja projektów edukacyjnych w projektach krajowych i międzynarodowych. eTwinning w Polsce powołane zostało przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej, działa w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Korzyści z udziału w projektach eTwinning:

– współpraca krajowa i międzynarodowa szkół i przedszkoli,

– realizacja przez Internet projektów edukacyjnych o dowolnej tematyce,

– zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu,

– nowoczesna edukacja,

– wzrost motywacji i zaangażowania uczniów w działania edukacyjne,

– atrakcyjny sposób realizowania podstawy programowej,

Więcej informacji na stronie: https://etwinning.pl/

Projekty realizowane w naszej szkole:

Projekt „Moja mała ojczyzna” ma na celu pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego poprzez poznanie historii naszego miasta,  zabytków, charakterystycznych miejsc i specyfiki swojego regionu.

Podczas zajęć rozwijano umiejętność posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną (TIK).

Korzystaliśmy z różnych stron internetowych, aplikacji, programów, m.in. PowerPoint, GoogleMaps, Paint, www.qr-online.pl, StoryBird. Współpracowaliśmy z nauczycielami i uczniami ze szkół w Mielcu, Trzebownisku, Lubzinie.

Efekty udziału w projekcie:

– wzbogacenie wiedzy o Dębicy i regionie,

– umiejętność korzystania z map, odczytywania istotnych informacji,

– umiejętność  poszukiwania informacji w różnych źródłach,

– wzrost zaangażowania uczniów w zdobywanie wiedzy,

– poznanie nowych aplikacji i programów komputerowych,

– efektywne współdziałanie w zespole,

– komunikacja pomiędzy uczestnikami z różnych miast

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status