Wakacyjne spotkanie z matematyką

Panie Agnieszka Zięba i  Elżbieta Ciesielska-Słota

we współpracy ze Studiem Fotograficznym “Prajsner” w Dębicy

ogłaszają konkurs pt. „Wakacyjne spotkanie z matematyką”.

 Celem konkursu jest:

  • wzmacnianie zainteresowania matematyką,
  • pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów,
  • pokazanie, że matematyka ma różne oblicza i zastosowania,
  • zauważenie jej wszechobecności w różnych dziedzinach naszego życia.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII  naszej szkoły, którzy potrafią odkrywać matematykę  w otaczającym ich świecie, w warunkach wakacyjnych.

Zadaniem konkursowym jest zrobienie samodzielnie zdjęcia ukazującego dowolny aspekt matematyki napotkany w czasie wakacji. Konieczne jest dodanie na odwrocie zdjęcia krótkiego opisu słownego, wyjaśniającego związek fotografii  z Królową Nauk, podanie swojego imienia i nazwiska oraz klasy. Plik ze zdjęciem należy przesłać na adres: matematyka-sp11debica@wp.pl

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 prace, które do dnia ogłoszenia wyników konkursu nie były nigdzie publikowane i udostępniane w jakiejkolwiek formie oraz  nie brały udziału w żadnym konkursie bez ograniczeń terytorialnych. Zdjęcia oryginalne, bez retuszu.  Maksymalny wymiar zdjęcia to 15 x 21.

Termin oddania prac:  od 1 do 8 września 2020 roku, do nauczycieli matematyki. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 25 września 2020 roku, z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. *

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z Właściciela Studia Fotograficznego “Prajsner” oraz  nauczycieli matematyki.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w formie wystawy w gazetce szkolnej, a na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

Wakacyjne spotkanie z matematyką

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status