Wakacyjne spotkanie z matematyką

Panie Agnieszka Zięba i  Elżbieta Ciesielska-Słota

we współpracy ze Studiem Fotograficznym “Prajsner” w Dębicy

ogłaszają konkurs pt. „Wakacyjne spotkanie z matematyką”.

 Celem konkursu jest:

  • wzmacnianie zainteresowania matematyką,
  • pogłębienie kompetencji matematycznych uczniów,
  • pokazanie, że matematyka ma różne oblicza i zastosowania,
  • zauważenie jej wszechobecności w różnych dziedzinach naszego życia.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VII  naszej szkoły, którzy potrafią odkrywać matematykę  w otaczającym ich świecie, w warunkach wakacyjnych.

Zadaniem konkursowym jest zrobienie samodzielnie zdjęcia ukazującego dowolny aspekt matematyki napotkany w czasie wakacji. Konieczne jest dodanie na odwrocie zdjęcia krótkiego opisu słownego, wyjaśniającego związek fotografii  z Królową Nauk, podanie swojego imienia i nazwiska oraz klasy. Plik ze zdjęciem należy przesłać na adres: matematyka-sp11debica@wp.pl

Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 prace, które do dnia ogłoszenia wyników konkursu nie były nigdzie publikowane i udostępniane w jakiejkolwiek formie oraz  nie brały udziału w żadnym konkursie bez ograniczeń terytorialnych. Zdjęcia oryginalne, bez retuszu.  Maksymalny wymiar zdjęcia to 15 x 21.

Termin oddania prac:  od 1 do 8 września 2020 roku, do nauczycieli matematyki. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 25 września 2020 roku, z okazji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Dodatkowo do każdej pracy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. *

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową złożoną z Właściciela Studia Fotograficznego “Prajsner” oraz  nauczycieli matematyki.

Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane w formie wystawy w gazetce szkolnej, a na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

Wakacyjne spotkanie z matematyką

Previous Post
Next Post