KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA 2020 r.