KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PRZEDŁUŻONE DO 24 MAJA 2020 r.

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość – to przepis ujęty w podpisanej 24 kwietnia br. nowelizacji stosownego rozporządzenia przez Ministra Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Previous Post
Next Post