Zdalne nauczanie

Szanowni Państwo Rodzice

Podczas zawieszenia zajęć lekcyjnych uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy będą realizować zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

Treści i materiały opracowane przez nauczycieli i przeznaczone do wykonania przez uczniów będą zamieszczane zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub/i poprzez wiadomości do rodziców.

Nauczanie zdalne w naszej szkole będzie realizowane według poniższych zasad:

1. Wychowawcy klas I-III za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub/i wiadomości) będą przekazywali treści i zagadnienia wynikające z planu nauczania, które powinny być zrealizowane w danym dniu. Informacje będą dotyczyć np.: tego, jakie teksty w podręczniku, lub które fragmenty ćwiczeń powinno dziecko przeczytać lub uzupełnić.

2. W klasach IV – VIII nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) będą przekazywali informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy je przesłać będą określone przez nauczyciela przedmiotu.
Wychowawcy klas za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać będą bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Uprzejmie prosimy o regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym i o udostępnianie ich swoim dzieciom. Prosimy również, by w miarę swoich możliwości towarzyszyli im Państwo w nauce i nadzorowali ich pracę. Liczymy na Państwa wsparcie i współpracę.

Dyrekcja i nauczyciele S.P.11 w Dębicy

Previous Post
Next Post