ZDALNE LEKCJE – KOMUNIKAT

ZDALNE LEKCJE  – KOMUNIKAT

 

Szkoła udostępniła dziennik elektroniczny Vulcan dla rodziców. W zakładce „Dziennik elektroniczny” można się zalogować na konto. Rodzice, którzy nie założyli jeszcze konta na dzienniku elektronicznym mogą to zrobić zgodnie z podaną instrukcją.

 

NAUCZANIE ZDALNE

 

Szanowni Państwo!

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie naszej Szkoły przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego będą mogli realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego.

Zadania dla uczniów do samodzielnego wykonania będą przesyłane przez dziennik elektroniczny Vulcan – wiadomości do rodzica.

Sposób wykonania zadań, termin przesłania ukończonych prac oraz adres mailowy, na który należy wysłać wykonane ćwiczenia będą wskazane przez nauczyciela danego przedmiotu.

Zwracamy się z prośbą o systematyczne przeglądanie wiadomości wysyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego i przekazywanie dzieciom zadań do wykonania.

Szanowni Państwo zachęcajcie swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Prosimy również o nadzór nad wykonywaniem zadań przez dzieci oraz o bieżące współdziałanie z wychowawcą lub nauczycielami.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status