ZDALNE LEKCJE – KOMUNIKAT

ZDALNE LEKCJE  – KOMUNIKAT

 

Szkoła udostępniła dziennik elektroniczny Vulcan dla rodziców. W zakładce „Dziennik elektroniczny” można się zalogować na konto. Rodzice, którzy nie założyli jeszcze konta na dzienniku elektronicznym mogą to zrobić zgodnie z podaną instrukcją.

 

NAUCZANIE ZDALNE

 

Szanowni Państwo!

W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie naszej Szkoły przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego będą mogli realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego.

Zadania dla uczniów do samodzielnego wykonania będą przesyłane przez dziennik elektroniczny Vulcan – wiadomości do rodzica.

Sposób wykonania zadań, termin przesłania ukończonych prac oraz adres mailowy, na który należy wysłać wykonane ćwiczenia będą wskazane przez nauczyciela danego przedmiotu.

Zwracamy się z prośbą o systematyczne przeglądanie wiadomości wysyłanych za pośrednictwem dziennika elektronicznego i przekazywanie dzieciom zadań do wykonania.

Szanowni Państwo zachęcajcie swoje dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Prosimy również o nadzór nad wykonywaniem zadań przez dzieci oraz o bieżące współdziałanie z wychowawcą lub nauczycielami.

Previous Post
Next Post