ABC zdrowia

Nasza świetlica szkolna, działając w myśl zasady: „lepiej zapobiegać niż leczyć”, zorganizowała 3 marca 2020 roku spotkanie ze szkolną pielęgniarką. Pani Anna Waśko wygłosiła uczniom klas I – III pogadankę na temat profilaktyki zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa i higieny związanej z przenoszeniem chorób wirusowych – z wykorzystaniem rekomendacji MEN. Szczególnie ważnym punktem pogadanki było omówienie zasad prawidłowego mycia rąk. Spotkanie było bardzo pouczające i interesujące, o czym świadczył aktywny udział uczniów i ilość zadawanych przez nich pytań.

Previous Post
Next Post