Spotkania rodziców funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy

W dniu  18.12.2019 r. rodzice uczniów klas I- VIII wzięli udział w   prelekcjach, przeprowadzonych przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w  Dębicy .

Rodzice uczniów klas młodszych mieli okazję zapoznać się z tematyką dotyczącą cyberprzestępczości, cyberprzemocy, przestępstw z nienawiści oraz handlu ludźmi.  Bardzo ważnym elementem tego spotkania była prezentacja multimedialna ,,Cyberbezpieczni”, w której przedstawiono  zagrożenia, jakie czyhają na dziecko korzystające z Internetu, czyli  m.in. uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi osobami oraz nieuczciwością, a także dostępem do treści pornograficznych. Prowadzący- asp . sztab. Tomasz Totko z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dębicy przypomniał zgromadzonym podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zwrócił uwagę na konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania, poinformował, jak należy postępować w przypadku, gdy syn czy córka zostanie ofiarą cyberprzemocy, poradził, gdzie szukać specjalistycznego wsparcia i pomocy.

Kolejna prelekcja, w której uczestniczyli rodzice uczniów klas IV-VIII miała na celu  uświadomienie słuchaczom odpowiedzialności prawnej nieletnich, czyli konsekwencji prawnych ponoszonych przez osoby przed ukończeniem osiemnastego roku życia, jeśli wejdą w konflikt z prawem. Uczestnicy tego spotkania dowiedzieli się, kim jest osoba określana jako nieletni , co oznacza pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także czym jest czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą za jego popełnienie. Ponadto poznali środki, które może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych oraz osób przejawiających cechy demoralizacji.
Na zakończenie obu prelekcji rodzice mieli możliwość  zadawania pytań dotyczących  poruszanej w nich problematyki.

Previous Post
Next Post