Spotkanie ze Stowarzyszeniem „Radość”

18 listopada 2019 r. wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu włączyli się w organizowane przez naszą szkołę spotkanie dla członków Stowarzyszenia „Radość”, które odbyło się na sali gimnastycznej w dawnym Miejskim Gimnazjum nr 1. Wraz z opiekunami: p. Elżbietą Gierłach i p. Katarzyną Skrzyniarz, z zaangażowaniem przygotowali dekorację oraz symboliczne prezenty – kotyliony. Uczniowie klasy 8b pod kierunkiem p. Ewy Mazur i p. Anny Zielińskiej-Kloc zaprezentowali program związany z rocznicą odzyskania niepodległości. Ich przedstawienie wzbogaciły występy solistów: Antoniego Wiktora, Aleksandry Parys i Zuzanny Stanoch. Na uroczystości obecna była pani dyrektor Alicja Prus, dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty pan Ireneusz Kozak oraz dyrektor dawnego MG nr1 Zbigniew Drzymała. Zaprezentowana część artystyczna została doceniona przez obecnych gromkimi brawami i słowami uznania, a tuż po niej wszyscy zgromadzeni włączyli się do wspólnej zabawy i tańców. Wolontariusze służyli wsparciem i otoczyli opieką osoby niepełnosprawne. Wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za miło spędzony czas.

Previous Post
Next Post