Otwarcie ogrodu dydaktyczno-sensorycznego

30 października 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie ogrodu dydaktyczno-sensorycznego „W koronach drzew i wśród szumiących traw”. Projekt ten powstał ze środków Fundacji Santander Bank Polska, sponsora konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Szkoła Podstawowa nr 11 znalazła się w gronie 25-ciu laureatów tego konkursu, wyłonionych spośród grupy 750 prac.
Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 11 „Wspólnie Skuteczniej”. Jest on skierowany do wszystkich uczniów szkoły. Dydaktyka to rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krzewów, natomiast sensoryka obejmuje poznawanie świata wszystkimi zmysłami. W zamyśle, będą się tam odbywały lekcje z zakresu nauk przyrodniczych, a także zajęcia prowadzone przez tyflopedagogów, surdopegagów i oligofrenopedagogów, skierowane w głównej mierze do dzieci z klas integracyjnych.
Otwarcie projektu poprzedziło przedstawienie klasy 6 e pt. „Kłopoty Pani Ziemi”, a prezentacja multimedialna przybliżyła uczestnikom uroczystości etapy powstawania ogrodu.
Wstęgę symbolizującą otwarcie przecięła dyrektor Oddziału Santander Bank – pani Joanna Wnuk.
Uroczystość uświetnili: Zastępca Burmistrza Miasta Dębicy – Maciej Małozięć, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty – Ireneusz Kozak oraz Radna Miasta Dębica – Monika Garduła.

Previous Post
Next Post