Otwarcie ogrodu dydaktyczno-sensorycznego

30 października 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie ogrodu dydaktyczno-sensorycznego „W koronach drzew i wśród szumiących traw”. Projekt ten powstał ze środków Fundacji Santander Bank Polska, sponsora konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Szkoła Podstawowa nr 11 znalazła się w gronie 25-ciu laureatów tego konkursu, wyłonionych spośród grupy 750 prac.
Projekt został zgłoszony przez Stowarzyszenie Rodziców, Nauczycieli i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 11 „Wspólnie Skuteczniej”. Jest on skierowany do wszystkich uczniów szkoły. Dydaktyka to rozpoznawanie rodzimych gatunków drzew i krzewów, natomiast sensoryka obejmuje poznawanie świata wszystkimi zmysłami. W zamyśle, będą się tam odbywały lekcje z zakresu nauk przyrodniczych, a także zajęcia prowadzone przez tyflopedagogów, surdopegagów i oligofrenopedagogów, skierowane w głównej mierze do dzieci z klas integracyjnych.
Otwarcie projektu poprzedziło przedstawienie klasy 6 e pt. „Kłopoty Pani Ziemi”, a prezentacja multimedialna przybliżyła uczestnikom uroczystości etapy powstawania ogrodu.
Wstęgę symbolizującą otwarcie przecięła dyrektor Oddziału Santander Bank – pani Joanna Wnuk.
Uroczystość uświetnili: Zastępca Burmistrza Miasta Dębicy – Maciej Małozięć, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty – Ireneusz Kozak oraz Radna Miasta Dębica – Monika Garduła.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status