Odpowiedzialność prawna nieletnich

W dniach 4.11.2019 r. i 5.11.2019 r. odbył się cykl spotkań uczniów klas V, VI, VII i VIII z funkcjonariuszem Policji. Prelekcje przeprowadzone w ramach tych spotkań miały na celu uświadomienie uczniom odpowiedzialności prawnej nieletnich, czyli konsekwencji prawnych ponoszonych przez nich, jeśli wejdą w konflikt z prawem. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kim jest osoba nazywana nieletnim , co oznacza pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także czym jest czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Ponadto poznali środki, które może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych i/lub osób przejawiających cechy demoralizacji.
Za spotkania , które dla wielu uczniów były pierwszą, niezwykle ciekawą i wartościową edukacją prawną, serdecznie dziękujemy panu asp . sztab. Tomaszowi Totko z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status