Odpowiedzialność prawna nieletnich

W dniach 4.11.2019 r. i 5.11.2019 r. odbył się cykl spotkań uczniów klas V, VI, VII i VIII z funkcjonariuszem Policji. Prelekcje przeprowadzone w ramach tych spotkań miały na celu uświadomienie uczniom odpowiedzialności prawnej nieletnich, czyli konsekwencji prawnych ponoszonych przez nich, jeśli wejdą w konflikt z prawem. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kim jest osoba nazywana nieletnim , co oznacza pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, a także czym jest czyn zabroniony i jakie konsekwencje grożą nieletnim za jego popełnienie. Ponadto poznali środki, które może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych i/lub osób przejawiających cechy demoralizacji.
Za spotkania , które dla wielu uczniów były pierwszą, niezwykle ciekawą i wartościową edukacją prawną, serdecznie dziękujemy panu asp . sztab. Tomaszowi Totko z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

Previous Post
Next Post