Cyberbezpieczni

W dniach 18.09.2019 r. i 19.09.2019 r. uczniowie kl. VI- VIII naszej szkoły wzięli udział w   prelekcjach ,,Cyberbezpieczni”,  przeprowadzonej przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

W trakcie spotkania została poruszona tematyka związana z cyberprzestępczością, cyberprzemocą, przestępstwami z nienawiści oraz handlem ludźmi. Bardzo ważnym elementem zajęć była prezentacja multimedialna, w której zwrócono  szczególną uwagę na zagrożenia, na jakie może być narażony młody człowiek korzystający z Internetu, czyli  m.in. uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi osobami, dostęp do treści pornograficznych oraz  nieuczciwość. Prowadzący przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zwrócił także uwagę na konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. Uczniowie dowiedzieli się również , jak należy postępować w przypadku, gdy dana osoba zostanie ofiarą cyberprzemocy oraz gdzie może szukać specjalistycznego wsparcia i pomocy.

Na zakończenie zajęć zebrani mieli możliwość  zadawania pytań o interesujące ich zagadnienia, związane z zagrożeniami w sieci, mogli także wypowiedzieć się  na temat swoich doświadczeń związanych z Internetem. Zajęcia były bardzo interesujące i pouczające, a treści z nich wynikające ściśle korelowały z aktualnymi potrzebami obecnej młodzieży.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status