Cyberbezpieczni

W dniach 18.09.2019 r. i 19.09.2019 r. uczniowie kl. VI- VIII naszej szkoły wzięli udział w   prelekcjach ,,Cyberbezpieczni”,  przeprowadzonej przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Dębicy.

W trakcie spotkania została poruszona tematyka związana z cyberprzestępczością, cyberprzemocą, przestępstwami z nienawiści oraz handlem ludźmi. Bardzo ważnym elementem zajęć była prezentacja multimedialna, w której zwrócono  szczególną uwagę na zagrożenia, na jakie może być narażony młody człowiek korzystający z Internetu, czyli  m.in. uzależnienia od Internetu i gier komputerowych, kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi osobami, dostęp do treści pornograficznych oraz  nieuczciwość. Prowadzący przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zwrócił także uwagę na konsekwencje wynikające z ich nieprzestrzegania. Uczniowie dowiedzieli się również , jak należy postępować w przypadku, gdy dana osoba zostanie ofiarą cyberprzemocy oraz gdzie może szukać specjalistycznego wsparcia i pomocy.

Na zakończenie zajęć zebrani mieli możliwość  zadawania pytań o interesujące ich zagadnienia, związane z zagrożeniami w sieci, mogli także wypowiedzieć się  na temat swoich doświadczeń związanych z Internetem. Zajęcia były bardzo interesujące i pouczające, a treści z nich wynikające ściśle korelowały z aktualnymi potrzebami obecnej młodzieży.

Previous Post
Next Post