Informacja o wyniku przeprowadzonego przetargu – sklepik szkolny