UKS Jedenastka
Sport
Zawody
ODDZIAŁ ZEROWY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY WYCIECZKI PÓŁKOLONIE KONKURSY OLIMPIJCZYCY LAUREACI FINALIŚCI ZAINWESTUJ NAJLEPIEJ W SWOJE DZIECKO Edukacja DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

Narkotyki i dopalacze zabijają

Narkotyki i dopalacze zabijają

17.05.2019 r. i 20.05.2019 r. odbyły się spotkania uczniów klas VI, VII i VII z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, mające na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i nowych narkotyków, tzw. dopalaczy, w tym konsekwencji zarówno zdrowotnych, prawnych, jak i społecznych uzależnienia od tych substancji. Spotkania odbyły się w ramach przygotowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji kampanii o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, której hasło brzmi „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.
Istotnym elementem spotkań był zaprezentowany uczniom spot filmowy, nawiązujący treścią do tytułu kampanii oraz jej hasła przewodniego. Jego celem było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Autorzy spotu zwrócili uwagę, jak poważne zagrożenie dla życia i zdrowia stanowi zażywanie substancji psychoaktywnych.

PARTNERZY SZKOŁY