Eat4Health

19.03.2019 uczniowie klas V- VII wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu Eat4Health, którego celem jest propagowanie zdrowego odżywiania. Podczas zajęć uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą zasad zbilansowanej diety, poznali zagadnienia związane z planowaniem zakupów, zawartością artykułów spożywczych i wpływem poszczególnych składników na zdrowie człowieka, zdrowymi zamiennikami szkodliwych substancji, a także z problemem marnowania żywności .

Dziękujemy uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy za przeprowadzenie ciekawych i inspirujących zajęć.

Previous Post
Next Post
welcome image