UKS Jedenastka
Sport
Zawody
ODDZIAŁ ZEROWY ZAWSZE UŚMIECHNIĘTY WYCIECZKI PÓŁKOLONIE KONKURSY OLIMPIJCZYCY LAUREACI FINALIŚCI ZAINWESTUJ NAJLEPIEJ W SWOJE DZIECKO Edukacja DBAMY O WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

Święto Patrona Szkoły

Święto Patrona Szkoły

W opracowaniach dotyczących historii naszej szkoły czytamy:
„29 kwietnia 1996 roku Rada Miasta Dębica podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się 9 czerwca 1996 roku. Podczas niej szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel- byłych żołnierzy Armii Krajowej. Od tej pory szkoła nawiązała ścisłą współpracę ze środowiskiem kombatanckim, podjęła również działania propagujące wśród uczniów szacunek dla żołnierzy, walczących w formacjach 5 Pułku Strzelców Konnych AK.”
Kolejne święto naszego patrona – 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej – uczciliśmy 11 czerwca podczas uroczystej akademii, na którą zaproszenie przyjął pan porucznik Bronisław Ćwik – członek Światowego Związku Żołnierzy AK. Uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych w krótkim montażu słowno – muzycznym wspominali tych, którym zawdzięczamy wolność , a którzy oddali swe życie za Ojczyznę.

PARTNERZY SZKOŁY