Święto Patrona Szkoły

W opracowaniach dotyczących historii naszej szkoły czytamy:
„29 kwietnia 1996 roku Rada Miasta Dębica podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Uroczystość odbyła się 9 czerwca 1996 roku. Podczas niej szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knobel- byłych żołnierzy Armii Krajowej. Od tej pory szkoła nawiązała ścisłą współpracę ze środowiskiem kombatanckim, podjęła również działania propagujące wśród uczniów szacunek dla żołnierzy, walczących w formacjach 5 Pułku Strzelców Konnych AK.”
Kolejne święto naszego patrona – 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej – uczciliśmy 11 czerwca podczas uroczystej akademii, na którą zaproszenie przyjął pan porucznik Bronisław Ćwik – członek Światowego Związku Żołnierzy AK. Uczniowie klas piątych, szóstych i siódmych w krótkim montażu słowno – muzycznym wspominali tych, którym zawdzięczamy wolność , a którzy oddali swe życie za Ojczyznę.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status