Podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień

We wtorek 18 czerwca na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień, który przeprowadzony został z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs skierowany został do uczniów klas IV – VII dębickich szkół podstawowych. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat uzależnień oraz promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Zgodnie z obowiązującym regulaminem każda ze szkół mogła przekazać do udziału w ogólnomiejskim konkursie 10 najlepszych prac. Spośród nadesłanych prac Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z udziałem specjalisty z Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury wybrała te najlepsze, przyznając:

Więcej zdjęć oraz link źródłowy: http://debica.pl/aktualnosci/2018/06/podsumowanie-konkursu-plastycznego-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien

Previous Post
Next Post