Podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień

We wtorek 18 czerwca na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dębicy odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego z zakresu profilaktyki uzależnień, który przeprowadzony został z inicjatywy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs skierowany został do uczniów klas IV – VII dębickich szkół podstawowych. Jego celem była przede wszystkim popularyzacja wiedzy na temat uzależnień oraz promocja zdrowych zachowań na co dzień i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu. Zgodnie z obowiązującym regulaminem każda ze szkół mogła przekazać do udziału w ogólnomiejskim konkursie 10 najlepszych prac. Spośród nadesłanych prac Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z udziałem specjalisty z Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury wybrała te najlepsze, przyznając:

Więcej zdjęć oraz link źródłowy: http://debica.pl/aktualnosci/2018/06/podsumowanie-konkursu-plastycznego-z-zakresu-profilaktyki-uzaleznien

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status