Bieg po zdrowie

W ostatnich tygodniach maja we wszystkich klasach IV realizowany był program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Program ten powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Uczniowie zachęcani byli do dyskusji, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji. Podczas zajęć poznali skład dymu papierosowego, dokonywali obliczeń kosztów palenia papierosów, przygotowywali komiksy i odgrywali scenki.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w programie, jakość i forma materiałów edukacyjnych, praca w grupach i dobra zabawa sprzyjały nauce.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status