Bieg po zdrowie

W ostatnich tygodniach maja we wszystkich klasach IV realizowany był program antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Program ten powstał w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Głównym celem programu było zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów. Zajęcia realizowane były za pomocą zróżnicowanych metod aktywizujących. Uczniowie zachęcani byli do dyskusji, wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji. Podczas zajęć poznali skład dymu papierosowego, dokonywali obliczeń kosztów palenia papierosów, przygotowywali komiksy i odgrywali scenki.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w programie, jakość i forma materiałów edukacyjnych, praca w grupach i dobra zabawa sprzyjały nauce.

Previous Post
Next Post