Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach religijno-patriotycznych, które od wielu lat odbywają się na Górze Śmierci, by oddać hołd wszystkim rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnić więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy w Pustkowie.
Niemiecki obóz pracy przymusowej w Pustkowie powstał jesienią 1940. Składał się z części: dla Żydów (od października 1940 do 23 lipca 1944), dla jeńców radzieckich (od października 1941 do lutego 1942) i obozu karnego dla Polaków (od września 1941 do 27 lipca 1944). Więźniowie karczowali tu lasy, budowali obiekty wojskowe i drogi. Z powodu nieludzkiego traktowania, chorób i głodu masowo umierali. Codziennie rozstrzeliwano i wieszano tu ludzi. Ich zwłoki palono na pobliskim wzgórzu, które od tego czasu nosi nazwę Góra Śmierci. Szacuje się, że zginęło tu blisko 15 tysięcy ludzi – głównie Żydów, Polaków i Rosjan.

 

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status