Uroczystości na Górze Śmierci w Pustkowie

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystościach religijno-patriotycznych, które od wielu lat odbywają się na Górze Śmierci, by oddać hołd wszystkim rodakom walczącym w okresie okupacji hitlerowskiej o niepodległość Ojczyzny, a także upamiętnić więźniów różnych narodowości przetrzymywanych i represjonowanych w obozach pracy w Pustkowie.
Niemiecki obóz pracy przymusowej w Pustkowie powstał jesienią 1940. Składał się z części: dla Żydów (od października 1940 do 23 lipca 1944), dla jeńców radzieckich (od października 1941 do lutego 1942) i obozu karnego dla Polaków (od września 1941 do 27 lipca 1944). Więźniowie karczowali tu lasy, budowali obiekty wojskowe i drogi. Z powodu nieludzkiego traktowania, chorób i głodu masowo umierali. Codziennie rozstrzeliwano i wieszano tu ludzi. Ich zwłoki palono na pobliskim wzgórzu, które od tego czasu nosi nazwę Góra Śmierci. Szacuje się, że zginęło tu blisko 15 tysięcy ludzi – głównie Żydów, Polaków i Rosjan.

 

Previous Post
Next Post