Szkolne Koło Wolontariatu

Szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie uczą się szacunku do innych oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dlatego właśnie wydaje się najlepszym miejscem, aby propagować ideę wolontariatu. Szkolny wolontariat jest szansą dla wolontariuszy na zdobycie nowych umiejętności i nowej wiedzy z zakresu problemów świata, wykluczenia społecznego oraz zagadnień, z którymi bezpośrednio stykają się w swojej pracy. Wolontariat rozwija wśród młodzieży postawę otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, jest alternatywą dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata wartości. Biorąc pod uwagę funkcję wychowawczą szkoły, można stwierdzić, że wolontariat przyczynia się do kształtowania postaw prospołecznych młodzieży. Poznając problemy innych ludzi, uczniowie podejmują aktywną działalność na rzecz ich rozwiązania. Dzięki systematycznemu zaangażowaniu, zachowania pomocowe mają szansę przekształcić się w postawę – czyli stałą gotowość niesienia pomocy innym w różnych sytuacjach życiowych.
Z tych powodów 22.03.2018r. nasza szkoła zaprosiła Panią Agnieszkę Jakubowską- Cetnar z wolontariuszami z Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy, która przedstawiła się i w kilku słowach nakreśliła swoją działalność. Następnie opowiedziała, jak wygląda rola wolontariatu oraz jego główne zadania i cele. Uczniowie uświadomili nam, że pomoc niesiona przez wolontariuszy nie polega tylko na zbiórkach żywności, czy pieniędzy, ale jest to także dodanie otuchy i ofiarowanie dobrego słowa osobom potrzebującym. Podkreślili, że ważną rolę w niesieniu pomocy innym jest bezinteresowność i własna inicjatywa. W spotkaniu uczestniczyły klasy VI i VII naszej szkoły.
W naszej szkole również powstaje Szkolne Koło Wolontariatu. Zapraszamy uczniów klas 4-7
Opiekunowie: Ewa Strzałka, Beata Strózik

Previous Post
Next Post