Wszyscy dla wszystkich, czyli dlaczego warto współpracować?

Celem kolejnego spotkania w ramach realizowanego przez uczniów klas czwartych programu „Mały świat dużego pieniądza” było zwrócenie uwagi dzieci na podział zawodowy społeczeństwa. Uczniowie dostrzegli ważność wykonywanych zawodów i ich wzajemne zależności. Zauważyli, że o istnieniu danego zawodu decyduje jego społeczne zapotrzebowanie. Poznali zawody z minionych lat oraz wymyślali zawody przyszłości. Dużo radości dostarczyło dzieciom układanie tematycznych puzzli. Podczas grupowych działań rozwijali umiejętność współpracy, negocjacji, a niekiedy przedkładania zadań zespołu nad własne ambicje.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status