Wszyscy dla wszystkich, czyli dlaczego warto współpracować?

Celem kolejnego spotkania w ramach realizowanego przez uczniów klas czwartych programu „Mały świat dużego pieniądza” było zwrócenie uwagi dzieci na podział zawodowy społeczeństwa. Uczniowie dostrzegli ważność wykonywanych zawodów i ich wzajemne zależności. Zauważyli, że o istnieniu danego zawodu decyduje jego społeczne zapotrzebowanie. Poznali zawody z minionych lat oraz wymyślali zawody przyszłości. Dużo radości dostarczyło dzieciom układanie tematycznych puzzli. Podczas grupowych działań rozwijali umiejętność współpracy, negocjacji, a niekiedy przedkładania zadań zespołu nad własne ambicje.

Previous Post
Next Post