74. rocznica rozstrzelania 54 zakładników

2 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę rozstrzelania 54 zakładników przez okupanta niemieckiego w Dębicy koło cegielni. Tradycyjnie w obchodach udział wzięła reprezentacja uczniów naszej szkoły. Nocą z 31.01.1944r. na 1.02.1944r. oddziały dywersyjne AK pod dowództwem płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług dokonały zamachu na niemiecki pociąg urlopowy pod Czarną k. Tarnowa. W pociągu oprócz wysokich rangą oficerów miał jechać również generalny gubernator – Hans Frank. Jak się okazało – przesiadł się koło Rzeszowa do innego pociągu. W czasie akcji uszkodzono tory kolejowe i ostrzelano pociąg, który zatrzymał się na krótki czas, a następnie powoli ruszył dalej, pomimo małej wyrwy w torach. Na drugi dzień wywiad AK z Tarnowa poinformował dębickie oddziały, że z tego pociągu w Tarnowie wyładowano 13 zabitych oraz kilkudziesięciu rannych żołnierzy, oficerów niemieckich. W ramach odwetu, 2.02.1944, w tym miejscu hitlerowcy rozstrzelali 54 Polaków – więźniów przywiezionych z Rzeszowa, Tarnowa i Krakowa. Ofiary zbrodni początkowo były pochowane na nasypie. W 1946 r. ciała zostały ekshumowane i przeniesione na Cmentarz Wojskowy w Dębicy.

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status