74. rocznica rozstrzelania 54 zakładników

2 lutego odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę rozstrzelania 54 zakładników przez okupanta niemieckiego w Dębicy koło cegielni. Tradycyjnie w obchodach udział wzięła reprezentacja uczniów naszej szkoły. Nocą z 31.01.1944r. na 1.02.1944r. oddziały dywersyjne AK pod dowództwem płk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług dokonały zamachu na niemiecki pociąg urlopowy pod Czarną k. Tarnowa. W pociągu oprócz wysokich rangą oficerów miał jechać również generalny gubernator – Hans Frank. Jak się okazało – przesiadł się koło Rzeszowa do innego pociągu. W czasie akcji uszkodzono tory kolejowe i ostrzelano pociąg, który zatrzymał się na krótki czas, a następnie powoli ruszył dalej, pomimo małej wyrwy w torach. Na drugi dzień wywiad AK z Tarnowa poinformował dębickie oddziały, że z tego pociągu w Tarnowie wyładowano 13 zabitych oraz kilkudziesięciu rannych żołnierzy, oficerów niemieckich. W ramach odwetu, 2.02.1944, w tym miejscu hitlerowcy rozstrzelali 54 Polaków – więźniów przywiezionych z Rzeszowa, Tarnowa i Krakowa. Ofiary zbrodni początkowo były pochowane na nasypie. W 1946 r. ciała zostały ekshumowane i przeniesione na Cmentarz Wojskowy w Dębicy.

Previous Post
Next Post