Informacja o wyniku wyboru na stanowisko inspektora ds. BHP