Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2017

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2017 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.

Ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka,  dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka stanowiło doskonałą okazję do upowszechniania i promocji zapisów Konwencji o Prawach Dziecka.

W naszej szkole, w ramach tegorocznych obchodów, przeprowadzono różnorodne działania mające na celu propagowanie idei praw dziecka. Działania te adresowane były zarówno do dzieci, jak i do dorosłych, którzy dzięki nim mogli poszerzyć wiedzę o prawach dziecka, zapoznać się z problemami dotyczącymi ich realizacji oraz dowiedzieć się, gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy.

W ramach tegorocznych obchodów tego święta w naszej szkole miały miejsce następujące wydarzenia:

  • konkurs plastyczny dla uczniów oddziału przedszkolnego pt. „Moje prawa to ważna sprawa”;
  • udział uczniów klas I-III w wojewódzkim konkursie plastycznym „Policjant na straży praw dziecka” (spośród 258 uczestników wyróżniona została uczennica naszej szkoły);
  • zajęcia warsztatowe w klasach 0 – VI dotyczące praw dziecka  „Nasze prawa – ważna sprawa”;
  • projektowanie i wykonanie plakatów upowszechniających wiedzę dotyczącą praw dziecka;
  • zajęcia w oddziale przedszkolnym „Dzieci nie ryby i głos mają” polegające na umożliwieniu dzieciom wcielania się w rolę osób dorosłych (m.in. prowadzenie zajęć lekcyjnych, pracę w sekretariacie szkolnym oraz na stanowisku dyrektora szkoły);
  • wywiady z osobami z naszego miasta, które na co dzień zajmują się zagadnieniami prawnymi: z Jackiem Batorem – rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, Alicją Prus – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy, Arturem Mieleckim – wiceprezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, Wojciechem Iwasieczko – wiceburmistrzem Miasta Dębica);
  • wykonanie przez uczniów gazetki tematycznej dotyczącej praw dziecka;
  • quiz na temat praw dziecka przeprowadzony przez uczniów klas VI wśród nauczycieli szkoły.

Uczniowie starszych klas, VII oraz II i III gimnazjalnych, w dniach  12.11 – 20.11.2017 zorganizowali tydzień  działań przygotowujących do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, w czasie którego mieli okazję brać udział w :

– konkursie plastycznym „Prawa  dziecka oczami dzieci i młodzieży”;

– konkursie literackim  „Czy mam prawo do …?  – moje refleksje na temat praw dziecka”;

– konkursie na plakat promujący prawa dziecka: „Ja i moje prawa”;

– godzinach wychowawczych poświęconych tematyce Konwencji o prawach dziecka, przeprowadzonych we wszystkich oddziałach klasowych (klasy siódme, pierwsza i druga gimnazjum);

– warsztatach z pedagogiem dotyczących przestrzegania praw dziecka;

– debacie szkolnej o prawach i obowiązkach dziecka w oparciu o „Konwencję o prawach dziecka”;

Ponadto nasi uczniowie rozmieścili na wszystkich piętrach szkoły tablice informacyjne na temat praw dziecka oraz (w kooperacji z biblioteką szkolną) zorganizowali wystawę prac konkursowych .

Uwieńczeniem tegorocznych obchodów Dnia Praw Dziecka była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas III oraz oddziału przedszkolnego, którzy chcąc podkreślić fakt, że znają, szanują i potrafią korzystać ze swoich praw, przedstawili montaż słowno-muzyczny, przypominając wszystkim zebranym podstawowe prawa dziecka. Tego dnia w naszej szkole gościli także  przedstawiciele dębickiej Policji. Spotkanie, którego głównym tematem były   prawa dziecka oraz bezpieczeństwo najmłodszych w domu, szkole  oraz na drodze, odbyło się w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”.

Celem wszystkich działań, podejmowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia praw Dziecka było popularyzowanie i utrwalanie wiedzy o prawach dziecka oraz przekazanie informacji na temat instytucji zajmujących się sytuacjami, w których prawa dziecka są łamane

Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, przypadający w 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka,  był wyjątkowym świętem, które na długo zostanie w pamięci całej społeczności szkolnej.

Przygotowaniami do uroczystych obchodów tego święta w naszej szkole zajęły się nauczycielki: Renata Kut-Piątek, Aneta Nosal, Magdalena Opiela, Ludmiła Pakosz, Katarzyna Skrzyniarz, Ewa Wodzień ,Agnieszka Zjadewicz a także uczniowie klas: III c i III g i oddziału przedszkolnego.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Post
Next Post
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status