Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2017

Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2017 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11

z Oddziałami Integracyjnymi im. 5. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.

Ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, pana Marka Michalaka,  dnia 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka stanowiło doskonałą okazję do upowszechniania i promocji zapisów Konwencji o Prawach Dziecka.

W naszej szkole, w ramach tegorocznych obchodów, przeprowadzono różnorodne działania mające na celu propagowanie idei praw dziecka. Działania te adresowane były zarówno do dzieci, jak i do dorosłych, którzy dzięki nim mogli poszerzyć wiedzę o prawach dziecka, zapoznać się z problemami dotyczącymi ich realizacji oraz dowiedzieć się, gdzie w razie potrzeby można szukać pomocy.

W ramach tegorocznych obchodów tego święta w naszej szkole miały miejsce następujące wydarzenia:

  • konkurs plastyczny dla uczniów oddziału przedszkolnego pt. „Moje prawa to ważna sprawa”;
  • udział uczniów klas I-III w wojewódzkim konkursie plastycznym „Policjant na straży praw dziecka” (spośród 258 uczestników wyróżniona została uczennica naszej szkoły);
  • zajęcia warsztatowe w klasach 0 – VI dotyczące praw dziecka  „Nasze prawa – ważna sprawa”;
  • projektowanie i wykonanie plakatów upowszechniających wiedzę dotyczącą praw dziecka;
  • zajęcia w oddziale przedszkolnym „Dzieci nie ryby i głos mają” polegające na umożliwieniu dzieciom wcielania się w rolę osób dorosłych (m.in. prowadzenie zajęć lekcyjnych, pracę w sekretariacie szkolnym oraz na stanowisku dyrektora szkoły);
  • wywiady z osobami z naszego miasta, które na co dzień zajmują się zagadnieniami prawnymi: z Jackiem Batorem – rzecznikiem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Dębicy, Alicją Prus – dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy, Arturem Mieleckim – wiceprezesem Sądu Rejonowego w Dębicy, Wojciechem Iwasieczko – wiceburmistrzem Miasta Dębica);
  • wykonanie przez uczniów gazetki tematycznej dotyczącej praw dziecka;
  • quiz na temat praw dziecka przeprowadzony przez uczniów klas VI wśród nauczycieli szkoły.

Uczniowie starszych klas, VII oraz II i III gimnazjalnych, w dniach  12.11 – 20.11.2017 zorganizowali tydzień  działań przygotowujących do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, w czasie którego mieli okazję brać udział w :

– konkursie plastycznym „Prawa  dziecka oczami dzieci i młodzieży”;

– konkursie literackim  „Czy mam prawo do …?  – moje refleksje na temat praw dziecka”;

– konkursie na plakat promujący prawa dziecka: „Ja i moje prawa”;

– godzinach wychowawczych poświęconych tematyce Konwencji o prawach dziecka, przeprowadzonych we wszystkich oddziałach klasowych (klasy siódme, pierwsza i druga gimnazjum);

– warsztatach z pedagogiem dotyczących przestrzegania praw dziecka;

– debacie szkolnej o prawach i obowiązkach dziecka w oparciu o „Konwencję o prawach dziecka”;

Ponadto nasi uczniowie rozmieścili na wszystkich piętrach szkoły tablice informacyjne na temat praw dziecka oraz (w kooperacji z biblioteką szkolną) zorganizowali wystawę prac konkursowych .

Uwieńczeniem tegorocznych obchodów Dnia Praw Dziecka była uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klas III oraz oddziału przedszkolnego, którzy chcąc podkreślić fakt, że znają, szanują i potrafią korzystać ze swoich praw, przedstawili montaż słowno-muzyczny, przypominając wszystkim zebranym podstawowe prawa dziecka. Tego dnia w naszej szkole gościli także  przedstawiciele dębickiej Policji. Spotkanie, którego głównym tematem były   prawa dziecka oraz bezpieczeństwo najmłodszych w domu, szkole  oraz na drodze, odbyło się w ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny”.

Celem wszystkich działań, podejmowanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia praw Dziecka było popularyzowanie i utrwalanie wiedzy o prawach dziecka oraz przekazanie informacji na temat instytucji zajmujących się sytuacjami, w których prawa dziecka są łamane

Tegoroczny Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, przypadający w 25. rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka,  był wyjątkowym świętem, które na długo zostanie w pamięci całej społeczności szkolnej.

Przygotowaniami do uroczystych obchodów tego święta w naszej szkole zajęły się nauczycielki: Renata Kut-Piątek, Aneta Nosal, Magdalena Opiela, Ludmiła Pakosz, Katarzyna Skrzyniarz, Ewa Wodzień ,Agnieszka Zjadewicz a także uczniowie klas: III c i III g i oddziału przedszkolnego.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previous Post
Next Post