Bezpieczeństwo w sieci

Internet umożliwia wszechstronną komunikację, ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań. W Internecie istnieje jednak wiele potencjalnych zagrożeń, na które narażone jest każde dziecko. W naszej szkole odbyło się bardzo interesujące spotkanie. Gościł u nas podpułkownik Mariusz Kocaj – dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Rozmawiając z uczniami klas czwartych, w ciekawy sposób wyjaśniał im, czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i gdzie szukać pomocy, kiedy staniemy się jej ofiarą. Podczas spotkania przedstawił jakie zagrożenia niesie długie korzystanie z komputera oraz jakie są zasady dobrego zachowania w Internecie. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na nurtujące ich wątpliwości. Dowiedzieli się także, jakie sankcje grożą za nieprawidłowe korzystanie z mediów społecznościowych.
Prowadzący na zakończenie spotkania podsumował zasady bezpieczeństwa, które powinny być zachowane w kontaktach w Sieci i spotkaniach w świecie rzeczywistym z osobami znanymi jedynie z Internetu:
• nigdy nie należy podawać danych osobowych,
• należy posługiwać się Nickiem (pseudonimem), niezawierającym żadnych informacji osobowych,
• nie należy przesyłać swoich zdjęć nieznajomym,
• o ewentualnym spotkaniu i o każdym niepokojącym wydarzeniu w Sieci powinni być poinformowani rodzice, opiekunowie,
• na spotkanie nie można iść samotnie, najlepiej zabrać na nie zaufaną osobę dorosłą,
• zawsze należy umówić się w miejscu publicznym.
Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu i wielu innym działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie, uczniowie będą odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

Poprzedni wpis
Następny wpis
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status