Bezpieczeństwo w sieci

Internet umożliwia wszechstronną komunikację, ułatwia naukę i rozwijanie zainteresowań. W Internecie istnieje jednak wiele potencjalnych zagrożeń, na które narażone jest każde dziecko. W naszej szkole odbyło się bardzo interesujące spotkanie. Gościł u nas podpułkownik Mariusz Kocaj – dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Rozmawiając z uczniami klas czwartych, w ciekawy sposób wyjaśniał im, czym jest cyberprzemoc, jak się przed nią bronić i gdzie szukać pomocy, kiedy staniemy się jej ofiarą. Podczas spotkania przedstawił jakie zagrożenia niesie długie korzystanie z komputera oraz jakie są zasady dobrego zachowania w Internecie. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań na nurtujące ich wątpliwości. Dowiedzieli się także, jakie sankcje grożą za nieprawidłowe korzystanie z mediów społecznościowych.
Prowadzący na zakończenie spotkania podsumował zasady bezpieczeństwa, które powinny być zachowane w kontaktach w Sieci i spotkaniach w świecie rzeczywistym z osobami znanymi jedynie z Internetu:
• nigdy nie należy podawać danych osobowych,
• należy posługiwać się Nickiem (pseudonimem), niezawierającym żadnych informacji osobowych,
• nie należy przesyłać swoich zdjęć nieznajomym,
• o ewentualnym spotkaniu i o każdym niepokojącym wydarzeniu w Sieci powinni być poinformowani rodzice, opiekunowie,
• na spotkanie nie można iść samotnie, najlepiej zabrać na nie zaufaną osobę dorosłą,
• zawsze należy umówić się w miejscu publicznym.
Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu i wielu innym działaniom podejmowanym przez naszą szkołę w tym temacie, uczniowie będą odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć wielu niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.

Previous Post
Next Post