Mały świat dużego pieniądza

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie czterech klas 4-tych naszej szkoły wezmą udział w II edycji programu edukacyjnego Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa” – „Mały świat dużego pieniądza”. Realizacja projektu odbywać się będzie pod patronatem Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. Od października 2017 r. do marca 2018 r. dzieci uczestniczyć będą w sześciu spotkaniach warsztatowych. Inspiracją do napisania scenariuszy programu była książka Patrycji Krzanowskiej „Świat pieniądza”, której egzemplarz otrzyma każdy z uczestników. Zajęcia realizowane będą w formie gier i konkursów, w trakcie których dzieci zdobywać będą punkty za aktywność. Podczas warsztatów uczniowie zaznajomią się z zagadnieniami związanymi z ekonomią, przedsiębiorczością i znaczeniem pieniądza. Uczniowie dowiedzą się po co wymyślono pieniądze i jak mądrze nimi gospodarować. Na każdych zajęciach dzieci otrzymają drobne upominki, zaś nagrodą główną dla wszystkich uczestników programu będzie wyjazd do Centrum Pieniądza NBP oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na ostatnie spotkania zaplanowano podsumowanie projektu, wyróżnienie osób, które wykazały się największą aktywnością i przyznanie drobnych nagród indywidualnych.
Zajęcia prowadzone będą przez panią Marzenę Bochniewicz.

Previous Post
Next Post